តើ​រឿង Naruto យក​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​ជា​កន្លែង ប្រយុទ្ធ​រឺ?


តើ​ជា​រូប​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​រឺ?

តើ​ខាង​លើ​នេះ​ជា​រូប​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​រឺ?

9 thoughts on “តើ​រឿង Naruto យក​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​ជា​កន្លែង ប្រយុទ្ធ​រឺ?

 1. មិនមែនរ៉េ! តែថាប្រហែលទេដឹង? ប្រហែលជាលោក គីស៊ីម៉ូតុ ពេញចិត្តនឹងទស្សនីយភាព អង្គរទេដឹអ?

 2. បើ​បាន​ចឹង​មែន​បាន​ឡូយ? តិច​ទៀត​ពួក​Naruto នឹង​ទៅ​ប្រាសាទ​ព្រះ​វិហារ​ទៀត​ទេ​ដឹង? 😀 😀

 3. Pingback: ប្លកបីប្រកាសដូចគ្នា ? « ក្មេងកាមទេព

 4. 😀 តាម​ពិត​មាន​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​មើល Manga ដូច​ខ្ញុំ​ច្រើន​ដែរ​តើ! :mrgreen:

 5. ស្វាគមន៍ Fidele ដែល​បាន​មក​ទី​នេះ!

  តាម​ពិត​ខ្ញុំ​ឃើញ​បង​ខ្ញុំ​មើល, ហើយ​មើល​ទៅ​វា​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ព្រោះ វា​មាន​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត ទើប​ខ្ញុំ​ប្រកាស​លេង​ទៅ​ណា៎

 6. អូ! អញ្ចឹង​ទេ​ហ្អេ! ខ្ញុំ​វិញ​តាម​ដាន​ Naruto តាំង​ពី​ភាគ​ទី​មួយ រហូត​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ ព្រោះ​តែ​ជក់​ចិត្ត​ពេក! អ្នក​និពន្ធ​រឿង​នេះ​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ណាស់! :mrgreen:

 7. បាទ អ្នកនិពន្ធ លោក ម៉ាសាស៊ី គិស៊ីម៉ូតុ ហ្នឹង សង្ស័យក្នុងខួរគាត់ មានតែតុក្កតាម៉ងមើលទៅ!‍

 8. ចាំខ្ញុំដោនឡតសៀវភៅរឿងនេះ មកទាំងអស់តែម្តង ចំនុះ តែ1,5GBទេ !!

 9. លោក ម៉ាសាស៊ី គិស៊ីម៉ូតុ ដូចឈ្មោះម៉្លេះ? ម៉ូណូរីនូរិក ជីអាគិ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s