ប្រលងចប់ថ្ងៃទីមួយ​ហើយ


វ៉ោវ! ថ្ងៃ​ទីមួយ​ប្រលង​ចង់ហើយ ប្រលង​នៅ​មណ្ឌល អនុវិទ្យាល័យ​ទឹក​ល្អក់។ សង្ឃឹម​ថា​ថ្ងៃស្អែក​នេះ​ការ​ប្រលង​នឹង​ស្រួល​ដូច​ថ្ងៃ​នេះ​ទៅ​ចុះ។ ខ្ញុំ​យក​ទៅ​ហើយ ក្រដាស​ស្អីៗនឹង តែ​គ្មាន​ត្រូវ​បាន​អី​តិច។ ហើយ​លេងសុទ្ធ​តែ​ប៉េអ៊ិមឆែក ខ្ញុំ​ស្រៀវ​មិន​ស្ទើរ។ ឲ្យ​តែ​បាន​ចូលដ​ល់​ក្នុង​គឺ​ស្រួល​ខ្លួន​ហើយ។ 😀 :S 🙂 😦

Advertisements

6 thoughts on “ប្រលងចប់ថ្ងៃទីមួយ​ហើយ

 1. ម៉ែ!ទឹកល្អក់អីក៏ចាហាវម៉េស?
  នៅបាក់ទូក គ្មានទាំងឆែកអីផង!តែវិញ្ញាសាងៃនេះមហាស្រួលតើ!
  មិនបាច់មើលអីក៏បានដែរ!
  ជូនពរអោយជាប់ដែរណា!

 2. @សុភ័ក្ត្រ ៖ មិន​ដឹង​រ៉េបង​ភ័ក្ត្រ​អើយ។ ពីព្រោះ​ថ្ងៃ​ម្ភៃ​បាន​គេ​ចេញ​លទ្ធផល តែ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ជាប់។
  @វឌ្ឍនៈ ៖ អី​ក៏​ស្រួល​ម៉េស? ថ្ងៃ​នឹង​ស្រួល​ស្អី ឡើង​ឈឺក្បាល​ទៅ​ហើយ។ តែ​ស្អែក​នេះ​មិន​ដឹង​ម៉េច​រ៉េ… 😦 បាទ​អរគុណ​ដែល​ជូនពរ។ វឌ្ឍនៈ​ឯង​ក៏​ចឹង​ដែរ​ទៅ​ចុះ។

 3. ងាប់នៅមិនទាន់ដឹង ផងនៀកថាពេលចេញលទ្ធផលងៃណា!
  កុំតាបានចូលមើលគង់អីអត់ដឹងហង!ឡើងជ្រុញម៉ាងៃទៀត ដេកស៊ីអោយហើមពោះម្មង! មានគំរោងហោះហើរទៅណាអត់នុង ប៉ាលងហើយ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s