ប្រលងឌីប្លូមជាប់ហើយ!


នៅទី​បំផុត​ក្ដី​ស្រម៉ៃ​របស់​ខ្ញុំ​ក្លាយយជា​ការពិត​ហើយ!!!! ព្រោះអី​ខ្ញុំ​ប្រលង​ឌីប្លូម​ជាប់​ហើយ។ ថា​រក​ប្រលង​ឲ្យ​បាននិទ្ទេស​ល្អដែរ តែ​យក​មិនបាន​យក​បាន​ត្រឹម​តែ ល្អបង្គួរ។ ប៉ិន​នឹង​ក៏យក​ដែរ អោយ​តែជាប់។
ហេហេហេ បាន​ឡើងទី១០​នឹងគេដែរ​ហើយ។ 😀 😀 😀 សប្បាយចិត្ត​ណាស់​នៀក 😀 😀 😀

15 thoughts on “ប្រលងឌីប្លូមជាប់ហើយ!

 1. ចូលរួមអបអរផងដែលបានឡើងមួយថ្នាក់ទៀត… ឬអាចនិយាយបានថា រួចខ្លួនបានមួយឆ្នាំទៀត… ទ្រាំៗទៅ ជិតចប់ហើយ… មិនយូរទេ ជិតបាន អនុបណ្ឌិតហើយ…

 2. ចូល​រួម​អប់ក្មួយ​ប្រុស​ ប្អូន​បង្កើត​ពូក៏ជាប់ដែរ!

 3. @បង​មេឃា៖ អរគុណ! បាទ​តែ​មួយ​ពព្រិច​ភ្នែកទេ​បងអើយ……ចាំ​ញ៉ុម​បាន​អនុបណ្ឌិត​ហើយ ចាំ​ញ៉ុម​ប៉ាវ​បងឯង​ផឹក។ អូខេ?
  @ពូ​kooms៖ អរគុណ! អូ៎ ចឹង​ញ៉ុម​សូមអប់​អរ​វិញ​ដែរ។ 😀

 4. កំទាន់អរអី!
  ជីវិតយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រលងច្រើនថ្នាក់ទៀត មិនមែនតែមួយលើកធំនឹងទេ…!
  គ្នាក៏ជួយអរដែលវើយ!
  🙂

  • តែ​សប្បាយ​បាន​គួរ​តែ​សប្បាយ​សិន​ទៅ មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​សប្បាយ​ភ្លេច​ខ្លួន​ឯ​ណា! សូម​ជួយ​អប​អរ​សាទរ​ណា៎! :mrgreen:

 5. បាទ! អរគុណ​បង​ហើយ។ ហើយ​អរគុណ​ដែល​បាន​ចូល​មក​អឺត!

 6. ហាសហាសហាស!!!! ហេង​វិញ ញ៉ុម​ជុបលៀង​រួច​ហើយ! បើ​បង​ឯង​ចង់​ជប់​ទៀត មក​ផ្ទះ​ញ៉ុម​មក ចាំ​ញ៉ុម​ជុប​អោយ។ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s