ពាក្យ សុំទោស និង សូមទោស!


នៅ​សុខៗ​មក​ឆ្ងល់​ពាក្យ សុំទោស និង សូមទោស។ បើ​យើង​ធ្វើ​អី​ខុស​យើង​តែ​និយាយ​ រឺ​សរសេរ​ថាថា សូមទោស,,,តែ​មនុស្ស​អ្នក​ខ្លះ​គាត់​បាន​សរសេរ ឬ​និយាយ​ថា សុំទោស???? ដល់​ចឹង​ទៅ តើ​យើង​មាន​ទោស​ឯណា​អោយ​ពួក​គាត់???

12 thoughts on “ពាក្យ សុំទោស និង សូមទោស!

 1. សុំ និង សូម ន័យ​ដូចគ្នា​ទេ ។ សុំទោស ប្រហែល​កាត់​មក​ពី​ពាក្យ សុំ​អភ័យទោស ឬ​សូម​អភ័យ​ទោស ។

  • មែន​ហើយ​ពូ។ គឺ​ពិត​ជា​មាន​ន័យ​ខុស​គ្នា​មែន តែ​គ្រាន់​តែ​វា​ជា​កិរិយា​ដូច​គ្នា។ តែ​បម្រើ​បម្រាស់​វា​គឺ​ខុស​គ្នា​ដាច់​ហ្មង…
   A: “សុំទោស”
   B: “អត់​មាន​ទោស​អោយ​ទេ” 😀

  • សុំ និង សូម មានន័យមិនដូចគ្នាទេ ។ សុំទោស និង សុំអភ័យទោស ក៏មិនដូចគ្នាដែរ។ សុំទោស មានន័យថាការសុំដាក់ទោស ។ សូមទោស មានន័យថា សុំការលើកលែងទោស ។

  • ពាក្យត្រឹមត្រូវ សូមអភ័យទោស មិនមែន សុំអភ័យទោស ។ សូមអភ័យទោស ស្មើនឹងពាក្យ សូមអភ័យ ។

 2. ខុសត្រង់សរសេរខុសគ្នា ហេហេ និយាយលេងហេ មិនដឹងថាត្រូវខុសហេ នេះតាមអ្វីដែលបងយល់គឺ
  សុំទោស ប្រើសំរាប់សុំអង្វរឲ្យគេដាក់ទោសដល់យើង
  សូមទោស យើងធ្វើខុសអ្វីមួយ យើងប្រើពាក្យនេះដើម្បីជាការដឹងកំហុស

  • ហ្នឹង​ហើយ​បង​ផ្កាយ,,,បើ​ធ្វើ​អោយ​គេ​ខឹង​ហើយ សុំទោស​ពី​គេ​ទៀត??? ដល់​ចឹង​ទៅ​រឹត​តែ​ធ្ងន់ 😀

   • ហេហេ ចឹងបានថា បើខុសខ្លាំងហ៊ានសុំទោស ច្បាស់ជាស្លាប់ លែងបានឃើញពិភពលោកមិនខាន

  • សូមអញ្ជើញបងប្អូនណាចង់បានទោសទៅលេងឌុច ឬព្រៃស ហាហា

 3. អ្នកទាំងអស់​គ្នា​នៅ​តែ​ច្រឡំ ពាក្យ​ពីរ​នេះ​ន័យ​ដូច​គ្នា ប្រើ​បាន​ដូច​គ្នា ។ ពាក្យ​សុំទោស​ហ្នឹង មានន័យ​​ថា សុំ​អភ័យទោស សូម​កុំ​យក​ទោស​ពៃ ឬ​សូម​ឱ្យ​អត់ឱន​ទោស ។

  • អ៎! ចឹង​អរគុណ​ហើយ​ពូ…ស្មាន​តែ​ខុស​គ្នា 😀 😆

 4. សុំទោស និង​ សូមទោស វាមានន័យដូចគ្នា តែយើងប្រើខុសគ្នាបន្តិចៈ
  -សុំទោស ជាពាក្យសាមញពុំសូវគួរសម “និយាយភាគច្រើន”
  -សូមទោស ជាពាក្យគួរសមជាង “សរេសរភាគច្រើន”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s