បទ៖ ជួប​ត្រឹម​ជាតិនេះ


ដោយ​សារ​តែ​នៅ​ក្នុង​ប្លុក​នេះ ដាក់​តែ​រឿង​ផ្សេងៗៗៗ អាលូវ​សូម​ជូន​បទ​ចម្រៀង​ពី​ដើម​មួយ​បទ ដើម្បី​ស្ដាប់​កំសាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា។ បទ​នេះ​ពិរោះ​ណាស់ ហើយ​ជា​បទ​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ជាង​គេ។ 😀

អ្នក​ចម្រៀង៖ លោក​ ស៊ីនស៊ីសាមុត…

4 thoughts on “បទ៖ ជួប​ត្រឹម​ជាតិនេះ

  1. ក្នុង​កន្លែង​សរសេរ​ប្រកាស​បងឯង​គ្រាន់​តែ​សរសេរ [audio(ដក​ឃ្លា)(អាសយដ្ឋាន​ចម្រៀង)(ដក​ឃ្លា)] បើ​ចង់​ដាក់​វីដេអូ​មក​ពី youtube គ្រាន់​តែ​ដូរ audio ទៅ​ជា youtube ជា​ការ​ស្រេច។ ហើយ​អាសយដ្ឋាន​ចម្រៀង បងឯង​គ្រាន់​តែ ជំនួស​មក​នូវ URL(តំណ) នៃ​វីដេអូ​នោះ​ទៅជា​ការ​ស្រេច។

  2. !!! អត់ទាន់យល់!!! បានអាសយដ្ឋានចម្រៀងពីណា? ពីក្នុងpc?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s