ភាសា​ខ្មែរ​នៅ​សម្រាប់ Joomla គឺ​រីក​ចម្រើន​ថែម​ទៀត​ហើយ


នា​ពេល​នេះភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់ Joomla គឺ​មាន​ការ​រីក​ដុះ​ដាល​ជា​បន្ត​បន្ទាប់, កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ខែ​កញ្ញា​នេះ ទស្សនាវដ្ដី Joomla ជា​ខេមរភាសា​បាន​ចាប់​ដំនើរ​ការ ហើយ​មាន​ចំនួន​ត្រឹមតែ​២អត្ថបទ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ, តែ​ទោះ​បី​ជា​តិច​ក៏​ដោយ ក៏​នេះ​ជា​ការ​ចាប់​ផ្ដើមដំបូង​របស់​ទស្សនាវដ្ដី Joomla ជា​ខេមរភាសា។ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​មើល​បាន​តាម​រយៈ តំណ​មួយ​នេះ៖ http://magazine.joomla.org/International-stories/articles-in-khmer ។ មិនត្រឹម​តែ​ទស្សនាវដ្ដី​ជា​ខេមរភាសា​តែ​ប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បី​តែ​ទំព័រ​ព៌តមាន​របស់​ជូម៉្លា​ក៏​មាន​ជាភាសា​ខ្មែរ​ផង​ដែរ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​មើល និង​ស្វែង​យល់​ថា​អ្វី​ទៅ​ជា Joomla តាម​រយៈ​តំណ​មួយនេះ៖ http://docs.joomla.org/Joomla_info_page/KM។ ព្រម​ទាំង​កញ្ចប់​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់ Joomla និង Extensions ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់ Joomla.

សូម​អរគុណ​បង សុវណ្ណ ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជា​ព៌តមាន​នេះ​អោយ​ខ្ញុំ។ ហើយ​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ប្រឹង​ប្រែង​បក​ប្រែ​របស់​បង សម្រាប់​ជូម៉្លា, មិនថា​តែ​បងឯង​ទេ គឺ​អ្នក​ដែល​បក​ប្រែ​ជូម៉្លា​ទាំង​អស់។

Advertisements

2 thoughts on “ភាសា​ខ្មែរ​នៅ​សម្រាប់ Joomla គឺ​រីក​ចម្រើន​ថែម​ទៀត​ហើយ

  1. សូម​បញ្ជាក់​ម្ដង​ទៀត ការងារ​​ជូមឡា​ភាសា​ខ្មែរ បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង តាំង​ពី​ឆ្នាំ 2006

    • បាទ​បង, ក្នុង​នេះ​ខ្ញុំចង់​និយាយ​ពី ទស្សនាវដ្ដី​ជូម៉្លា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដែល​ទើប​នឹង​បើក​នៅ​ថ្ងៃ​១​ខែ​កញ្ញា​នេះ។ ដែល​បង​សុវណ្ណ​បាន​ប្រាប់​មក​ខ្ញុំ។ ហើយ​អរគុណ​បងដែរ ដែល​បាន​ជួយ​បញ្ជាក់ 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s