វិភាគ​ពាក្យ៖ File និង Document


កាល​ពី​ថ្ងៃ​បារឃែម​ទី២ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ញ៉ាំ​អាហារ​ពេល​ថ្ងៃ​ជាមួយ​បង​អេណា, បង​ឌីយ៉ា, បង​លី, ខ្ញុំ, ពូ​សុភី, និង​ពូបឿន។ ហើយ​យើង​ដើរ​បណ្ដើរ​ជជែក​គ្នា​បណ្ដើរ, ខ្ញុំ​និង​ពូបឿន​បាន​ជជែក​គ្នា​ពី​ការ​បកប្រែ Typo3។ ពេល​ទៅដល់កន្លែង​ញ៉ាំ​បាយ ពូបឿន​គាត់​បាន​លើក​ឡើង​រវាង​ពាក្យ File និង Document។ ហើយ​គាត់​បាន​និយាយ​ថា​បើបក​ប្រែ​មក​វាមាន​ន័យ​ថា “ឯកសារ” ដូច​គ្នា។ ហើយ​ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​ក៏​គិត​មិនឃើញ​ថា​តើពាក្យពីរនឹង​គួរ បក​ថាយ៉ាងម៉េចដែរ។ ទើប​តែម្សិល​មិញ​នេះ​ក្រោយ​ពី​ងើប​ពីដេក​ពេល​ថ្ងៃ ខ្ញុំ​ក៏​បាននឹក​ឃើញ​ពាក្យ​ពីរ​នេះ។ ហើយខ្ញុំ​ក៏​យក​វា​មក​វិភាគ។ ហើយខ្ញុំ​បាន​ន័យ​ផ្សេង​មួយ​ទៀត​របស់ Document។ ចំពោះ​ខ្ញុំ​ខ្ញុំ​បក​ប្រែ​ថា៖
File = ឯកសារ
Document = បណ្ដុំ​ឯកសារ
អាឡូវ​ខ្ញុំ​នឹង​វិភាគ​អា​ពាក្យ​ពីរ​នឹង​អោយ​មើល៖
File គឺ​ត្រូវ​បក​ប្រែថា​ឯកសារ។ ហេតុអី? ក្នុង​ភាសា​កុំព្យូទ័រ​គេ​តែង​ប្រើ​ពាក្យ File សម្រាប់​តែ​ឯកសារ​តែ​មួយ​ប្រភេទ។ ដូច​ជា​ឯកសារ​របស់​កម្មវិធី​ណា​មួយ។ ហើយ File ជា​ផ្នែក​មួយ​របស់ Document។ ឧ៖ System File, Better PoEdit File….
Document គឺ​ត្រូវ​បក​ប្រែ​ថា បណ្ដុំ​ឯកសារ។ ហេតុ​អ្វី? យើង​មើល​ទៅក្នុង​វីនដូស៍, ពេលយើង​បើក​ Explorer យើង​នឹងឃើញថត​មួយ​គេ​ដាក់​ថា My doucment រឺ ***’s document។ ហើយ​នៅ​ក្នុង​នោះ​មានថត​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា៖ My Music, My Pictures, My Videos, និង​ថត​ឯកសារ​ផ្សេងៗទៀត​របស់​កម្មវិធី​ដែល​បញ្ជូល​ទៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​យើង។ ដូច​នេះយើង​ឃើញ​ហើយ My Document ជា​ថត​មួយ​សម្រាប់​ផ្ទុក​ឯកសារ​ច្រើន​ប្រភេទ…ចំណែក​ឯកសារ​និង​ថត​នៅ​ក្នុង​នោះគឺ​ជា File។

ហើយ​ចំពោះពាក្យ Document File ត្រូវ​បក​ថា បណ្ដុំ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ។ ព្រោះ Document = បណ្ដុំ​ឯកសារ ហើយ File = ឯកសារ។ ដូច្នេះ ឯកសារ​ពីរដង = ឯកសារ​ផ្សេងៗ។

ចុះ​អ្នក​គិត​ដូច​ខ្ញុំដែរ​ទេ?……………………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s