ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ


ចង់​ប្រាប់​ថា ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ផ្ទះ,អង្គុយ​មុខ​ប្រពន្ធ, លេង​តែ​ឈែត, ទៅ​ផ្សារ​ទិញ​ម្ហូប​ខ្លះៗ, …, សូម្បី​តែ​ខែត្រ​ក៏​មិនបាន​ទៅដែរ។…កំសត់​ណាស់ 😦

Advertisements

9 thoughts on “ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ

  1. យ៉ាប់មេះអាចូច! ម៉ោះទៅផឹកកាហ្វេមួយបង!

    • ចឹង​បាន​ថា​នឹង​ណា៎បង! តោះ​ចឹង​ទៅ…ប្រាប់អោយ​ហើយ តែ​២ថូ​បាន​ហើយ។ ព្រោះ​អី​កាហ្វេ​បងឯង​ផឹក​ទៅ​ស្រវឹង 😀

  2. ម៉េច​ក៏​មិន​ប្រាប់​ផង​… បង​នឹង​ហោះ​ទៅ​លេង​ឋាន​ផ្កាយ​ដុះ​ជើង​ភ្លាម​…

  3. ស្អីគេ! ប្រពន្ធ! តិចបានប្រពន្ធអាហ្នឹងមែន! 😛

  4. មានប្រពន្ធនៅជិតហើយ កំសត់អីទៀត? បងនេះថាទៅទឹកជ្រោះ៧ជាន់ ក៏មិនបានទៅ ភ្លៀងនោះភ្លៀង ឆ្ងាញ់បំផុត គឺទៅដល់ស្រែត្រូវម៉ាក់ ស៊ូបភឺ៣ថ្ងៃផ្ទួនៗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s