សូម​សរសើរ​លោក​បង ឧត្តម


ឆ្ងល់! អោយ​តែ​ជជែក​តាម​ឆាត​ជាមួយ​បង​ឧត្តម​លើក​ណា មិនដែល​ថា​មិនសើច​ទេ។ មិនដឹង​គាត់​ទៅរៀន​ខាង​កំប្លុក​កំប្លែង​នឹង​មក​ពីណា​ទេ? សម្បូរ​ពាក្យ​មក​ជំនួស​ណាស់ គេ​និយាយ​អីចេស ហ្ន៎ គាត់​ទៅឯណា​ឯណុះ​ឆ្កុយ 😀 ហើយ​បើ​ថា​ជួប​គាត់​នៅ​ក្រៅ​វិញ មិន​ស្រួល​គាត់​បោក​តែម៉ា​ខ្វាច់ ជឿ​ស្លុង…..និយាយ​ទៅ​គាត់​អាច​យក​ធ្វើ​ជា​តួ​សម្ដែងបាន 😀 បង​ឧត្តម​អើយ បង​ឧត្តម! នេះប្លុកគាត់ http://hornoudom.wordpress.com

Advertisements

9 thoughts on “សូម​សរសើរ​លោក​បង ឧត្តម

  1. អុញ! បងចេះលក់តែកាហ្វេសោះ មកថាបងពូកែកំប្លែងអីឯណាឆ្កុយទៅ!

    • នោះ​ នោះសម្លាញ់ឧត្តម ចូចចង់ថាសម្លាញ់ឯងជាតួរកំប្លែងហើយនោះ 😛

  2. ប៉ាយ៉ាត់អស់ខ្លួនអស់ប្រាណដោយសារតាឧត្តម ហាហា!

    • ពិត​មែនរឺ? ម៉េច​បាន​បងឯងដឹង? ចឹង​មានតែ​បងឯង​ធ្លាប់​អស់​ម្ដង​ហើយ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s