សកម្មភាព​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Let’s Do It


កាល​ពី​ព្រឹក​មិញ ខ្ញុំ​បាន​ភ្ញាក់​ពី​ព្រលឹម​ដើម្បី​សម្អាត​ខ្លួន ត្រៀម​ខ្លួន​បង​ទុំ​មក​យក​ទៅ​ចូលរួម​ព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Let’s Do It។ ចេញ​ពី​ផ្ទះ​នៅ​ម៉ោង​៦និង​៤០នាទី​ព្រឹក ទៅ​ដល់​ម៉ោង​ជិត​៧​ព្រឹក។ បន្ទាប់​នៅ​រង់​ចាំ​បង ហេឡេន។ ប្រហែល​ជា​ម៉ោង​៧និង​៤០​នាទី ទើប​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ។ ខ្ញូំ បង​ទុំ និង​បង​ហេឡេន បាន​រើស​យក​ការ​ធ្វើ​ប្រតិ​បត្តិការណ៍​នៅ​ឯ ម្ដុំ​ទួល​សង្កែ និង ស្តាត​ចាស់។ ឃើញ​ថា​មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ ប្រហែល​ជិត​១៥០០០នាក់។ ការ​ចូលរួម​នេះ​ពិត​ជា​សប្បាយ​រីករាយ​ណាស់។ 🙂 សប្បាយៗៗៗៗៗ ^_^ (រូប​ភាព​ផ្ដល់​ដោយ បង​ទុំ)

One thought on “សកម្មភាព​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Let’s Do It

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s