ទឹក​ប្រាក់​សរុប នៃ​ពិធី​រៀប​អភិសេក​នៃ​រាជវង្ស​ព្រះ​មហាក្សត្រ


អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ដឹង​ថាពិធី​រៀប​អភិសេក​របស់ ព្រះ​អង្គម្ចាស់ William បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​នេះ យ៉ាង​អធិកធម។ ហើយ​មាន​មនុស្ស​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​អស់​គ្នា​ចង់​ដឹង​នូវ​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​បាន​ចំណាយ​សម្រាប់​ពិធី​នេះ។ សូម​ចុច​រូប​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​អាន​លម្អិត៖

One thought on “ទឹក​ប្រាក់​សរុប នៃ​ពិធី​រៀប​អភិសេក​នៃ​រាជវង្ស​ព្រះ​មហាក្សត្រ

  1. ស្ដេចចាយលុយគ្មានគិតដល់អ្នកក្រក្រៃសោះ ។ និយាយអីចឹងដល់ពេលឆ្ងល់ហើយខ្ញុំ តើគ្រួសារស្ដេចមួយៗបានលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិមកពីណា ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s