ដំណឹង​ពិសេសៗ ដំណឹង​ពិសេសៗ !!!!


ដំណឹង​ពិសេសៗ ដំណឹង​ពិសេសៗ

………………………………………..

មក​យឺត​ពេក អស់​ដំណឹង​ហើយ អស់​ដំណឹង​ហើយ!

Advertisements

14 thoughts on “ដំណឹង​ពិសេសៗ ដំណឹង​ពិសេសៗ !!!!

  1. ដំណឹង​ពីសេះ ដំណឹង​ពីសេះ​ ដំណឹង​ពីសេះ​ៗៗ…. សេះ​រត់​ទៅ​បាត់​ហើយ អត់​មាន​ដំណឹង​ហើយ​!!!!!

  2. ម៉ោមួយទៀតហើយ! ហាសហាស!!! មិនមែនបងចាញ់បោកទេដែលមកនេះ!!
    គឺមកសើចមួយប៉ុណ្នោះ ព្រោះដឹងថាមុខជាអាក្បាច់ហ្នឹងហើយ! ហាសហាសហាស 😆 😆 😆

    ដំណឹងពីសេះៗៗៗៗៗ (ហិះហិះៗៗៗៗៗ) ……………. សេះរត់បាត់ហើយ ៗៗ លេងមានស្អីពីសេះហើយៗៗ

  3. ដំឡើងណឹង ធ្វើអីចេញ ចេញតាដឹងហើយនិងដងហ្នឹង..វីររត់ចោលស្រុកបាត់

  4. វិចូច​ ពិត​ជា​នៅ​ក្មេង​មែន​ ព្រោះ​ចូលចិត្ត​និយាយ​លេង​សើច​ច្រើន។

  5. ស្តាញបងឧត្តម! ប្រាប់បងឧត្តមសិន មានតិចបញ្ញាកម្មសិទ្ធិហើយនៅ? ប្រយត្ន……….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s