តោះ! ស្ដាប់​បទ អារ៉ាបពីយ៉ា ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍ ឃឹម


ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ខ្មែរ ជា​របស់​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ស្ដាប់ មិន​ថា​ខ្លុយ តាខេ ឃឹម ខ្សែមួយ ឬ​ក៏ ទ្រ គឺ​ថា​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ស្ដាប់​ទាំង​អស់។ ហើយ​ឧបករណ៍​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ជាង​គេ​នោះ​គឺ ខ្សែមួយ និង ទ្រ តែ​មិន​ទាន់​បាន​រៀន​ទេ 😀 ។ ដោយ​សារ​តែ​ថ្ងៃ​មុន​ទំនេរ​ពេក មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ធ្វើ​អី​សោះ អង្គុយ​រាវ​ចុះ​រាវ​ឡើង​បាន​ស្គាល់​គេហទំព័រ​មួយ គេ​ផ្ដល់​សំឡេង​នៃ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ខ្មែរ​មួយៗ​ទុក​ស្ដាប់ តែ​មិន​សំណាង​សោះ ព្រោះ​មាន​ឧបករណ៍​ខ្លះ​មាន​តំណ​ឲ្យ​ចុច​ស្ដាប់ តែ​អត់​មាន (ប្រហែល​គេ​លុប​ចោល​បាត់​ហើយ​ក៏​មិន​ដឹង)។

ពេល​ខ្ញុំ​ចូល​ទៅ​មើល​ក្នុង​ទំព័រ ឃឹម ឃើញ​បទ​ភ្លេង​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ គឺ​បទ​អារ៉ាបពីយ៉ា ដែល​គេ​លេង​ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍ ឃឹម។ អ៊ីចឹង បើ​ចង់​ដឹង​ថា​មាន​សំឡេង​យ៉ាង​នោះ​ស្ដាប់​សំឡេង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

សម្រាប់​សំឡេងបទ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ដទៃ​ទៀត​សូម​ចូល៖ soundofcambodianmusic.com

4 thoughts on “តោះ! ស្ដាប់​បទ អារ៉ាបពីយ៉ា ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍ ឃឹម

  1. ឧបករណ៍ភ្លេងតែងមានចំនុចពិសេសរៀងខ្លួន មិនថាលេងទោល រឺលេងជាក្រុម គឺលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងម្នាក់ ពិរោះមួយបែបម្នាក់!

  2. ចង់​ជៀស​មិន​ប្រើ​ពាក្យ​ក្លាយ​ពី​ថៃ សាយដៀវ ទាល់​តែ​ប្អូន​ឯង​ជៀស​តាខេ​ទៀត ហៅ​ក្រពើ​ទៅ​ចឹង ប្អូន​ចូច 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s