យេ! ខ្ញុំ​រៀន​ផ្លុំ​ខ្លុយ​ចេះ​មួយ​បទ​ហើយ


ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​រៀន​ចេះ​ខ្លុយ​បាន​មួយ​បទ​ដែរ 😀 ហាហាហាហា សូម​មើល​វីដេអូ​ខាង​ក្រោមទើប​ថត​មក​ក្ដៅៗ​ហុយៗ 😀

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=dlWrgU81nEg ]
Advertisements

2 thoughts on “យេ! ខ្ញុំ​រៀន​ផ្លុំ​ខ្លុយ​ចេះ​មួយ​បទ​ហើយ

    • ដង្ហើម​នៅ​ខ្លី​ពិត​មែន​តើ​បង ហាហាហា កំពុង​ព្យាយាម​រៀន​ដក​ដង្ហើម​និង​ប្រើ​ដង្ហើម​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s