ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ថ្នាក់​ទី១២


មិន​មែន​និយាយ​លេង​សើច​ទេ ត្រឹម​មួយ​ប៉ព្រិច​ភ្នែក​សោះ​វ័យ​សិក្សា​ក៏​បាន​ចូល​ដល់​ថ្នាក់​ទី១២​ស្រេច​បាត់​ទៅ​ហើយ ពិត​ជា​លឿន​អស់​ស្ទះ​មែន។ រាល់​ឆ្នាំ​ប្រលង​ធំៗ​ខ្ញុំ​តែង​តែ​តាំង​ចិត្ត​បាន​សម្រេច​ជានិច្ច កាល​ពី៩ ក៏​បាន​សម្រេច ឥឡូវ​ទី​១២​ទៀត​ហើយ នឹង​តាំង​ចិត្ត​ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​លុះ​ត្រា​តែ​បាន។ 😀

ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​ប្រឹង​ប្រែង​បន្តិច បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​ប្រាកដ​ជា​ទទួល​បាន​លេខ​ច្រើន​ហើយ ព្រោះ​រៀន​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ដែល​មាន​សុទ្ធ​តែ​អ្នក​ខ្លាំងៗ ចាំ​មើល​ខ្ញុំ​ប្រឹង​ដែរ​មើល៍។

ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នេះ​ពុំ​មែន​ជា​ថ្ងៃ​ចូលរៀន​ពេញ​លេញ​ទេ តែត្រូវ​ទៅ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ដូច​ជា​ថ្នាក់ ចាប់​តុ​អង្គុយ រហូត​ដល់​ខែ​ក្រោយ​ទើប​ចូ​ល​រៀន​ពេញ​ទី​តែ​ម្ដង គឺ​បើក​បវេសនកាល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី ២០១២-២០១៣។ ^__^

Advertisements

4 thoughts on “ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ថ្នាក់​ទី១២

    • ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​គម្រោងបាន​មួយ​ចំនួន​ហើយ​បង សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៣ និង ២០១៤ 😀 ហើយ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​សម្រេច​ឲ្យ​ត្រា​តែ​បាន។ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s