កុមារ​ពិការ​ភ្នែក​ម្នាក់​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​អំពី​លោក ឡារី ដែល​រស់​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោក​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ឲ្យ​ក្មេង​ម្នាក់​នេះ បាន​ចូលរៀន​នៅ​សាលា​ដូរ្យ​តន្ត្រី​មួយ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប។ ការ​ឧបត្ថម្ភ​តាម​រយៈ ក្រុម​ខ្មែរ​ដើម្បី​ខ្មែរ និង ក្រុម​យើង​រួម​គ្នា​ដើម្បី​គន្ធបុប្ផា។ ដូច្នេះប្រសិន​បើ​ឯកឧត្តម-លោកជំទាវ អស់​លោក-លោកស្រី អ្នក​នាង​កញ្ញា ដែល​ចង់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារា​ម្នាក់​នេះ សូម​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​លេខ​ទូរស័ព្ទ៖

  1. លោក សារិ ប៊ុនធឿន (ហៅ អាចារ្យទុយ) : 012 556 098
  2. លោក សុរិយា វង្ស ទេវ័ន្ត : 012 764 476
  3. អ្នកស្រី ឈិន សុភី : 012 992 397

បទ៖ Take me to your heart (ច្រៀង​ដោយ​កុមារា​ពិការ​ភ្នែក​ម្នាក់)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s