មហោស្រព​សិល្បៈ​យុវជន​ខ្មែរ ឆ្នាំ​២០១២


[youtube http://www.youtube.com/watch?v=O0s5bgM6ARQ ]

នេះ​ជា​កម្មវិធី​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដែល​មិន​អាច​រំលង​បាន, ជា​មហោស្រព​សិល្បៈ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​នឹង​ចូលរួម​ជា​យូរ​មក​ហើយ។ មហោស្រព​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២។ ចំពោះ​កាលវិភាគ​កម្មវិធី​មិន​ទាន់​ចេញ​ជា​ផ្លូវការ​នៅឡើយ​ទេ ព្រោះ​កម្មវិធី​នេះ​មាន​ការ​សម្ដែង​នៅ​ពីរ​កន្លែង​ផ្សេង​ពីគ្នា​តាម​ថ្ងៃ​និមួយៗគឺ នាយក​ដ្ឋាន​សិល្ប:​ទស្សនីយភាព​និង​មហោស្រព​ចេនឡា ។

សូមចូលរួម​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ខែក្រោយ​នេះ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សិល្បៈ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ជាតិ​យើង។

Advertisements

3 thoughts on “មហោស្រព​សិល្បៈ​យុវជន​ខ្មែរ ឆ្នាំ​២០១២

  1. ទៅមើល​ម្ដងឆ្នាំនៅ មិត្តភក្តិខ្ញុំ​មក​ពី ហ្វារពន្លឺសិល្បៈបាត់ដំបង សម្ដែង​ល្ខោន​រឿង​បែប​សម័យ Les Royaumes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s