រឿង​ខ្ញុំ​តស៊ូ​ព្រោះ​គ្រួសារ


កាល​ពី​ខែ​មុន​អ្នក​គ្រូ​អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​បាន​ដាក់កិច្ច​ការ​ផ្ទះ​ឲ្យ​ធ្វើ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​តែង​រឿង​ខ្នាត​ខ្លី។ ដោយ​ហេតុ​តុ​ខ្ញុំ​អត់​មាន​អ្នក​តែង ខ្ញុំ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​តែង​ជំនួស​ពួក​គេ​ទៅ។ រឿង​នេះ​ពុំ​មាន​កាល​អាកាស​សាំញ៉ាំ ចំណោទ​បញ្ហា​ធំ​ដូច​រឿង​ផ្សេងៗ​ទៀត​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​សរសេរ​តម្រូវ​មិន​ឲ្យ​វែង​ពេក​ព្រោះ​វា​ជា​រឿង​ខ្នាត​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ។

រឿង​នេះ​ដំណាល​អំពី​ការ​តស៊ូ​របស់​កុមារា «នរា» ដែល​រស់​នៅ​តែ​ជាមួយ​បង​ស្រី​និង​ជីដូន​ជរា​ម្នាក់ ខំ​តស៊ូ​ទាំង​ខ្លួន​និង​បង​ស្រី​ដើម្បី​ជីវភាព​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន។ តាម​ទ្រឹស្ដី​មួយ​បាន​លើក​ឡើង​ថា លុះ​ត្រា​យើង​ជួយ​ខ្លួន​ឯង​សិន ទើប​ព្រះ​តាម​ជួយ​ពី​ក្រោយ ដោយ​ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​ទើប​ការ​តស៊ូ​ព្យាយាម​នានា​រមែង​ទទួល​បាន​នូវ​លទ្ធផល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ព្រម​ទាំង​រីក​ចម្រើន​សម្រាប់​សង្គម​គ្រួសារ និង​សង្គម​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s