រដ្ឋ​មន្ត្រី​ម៉ាំល្ហុង


នេះ​គឺ​ជា​ខ្សែ​វីដេអូ​ខ្លី​មួយ​ស្ដី​អំពី​ជីវភាព​មួយ​របស់​លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ដែល​បាន​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ក្នុង​ការ​ប្រកប​របរ​រកស៊ី​លក់​ម៉ាំល្ហុង​ដោយ​ស្លៀក​ពាក់​ខោអាវ​ដូច​អ្នក​ធំ តុប​តែង​លម្អ​ម៉ូតូ​មាន​បំពាក់​ផ្កា។ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

[vimeo http://vimeo.com/55341360 ]

2 thoughts on “រដ្ឋ​មន្ត្រី​ម៉ាំល្ហុង

  1. Pingback: បំណងនិងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម៉ាំល្ហុងម្នាក់ + | ​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s