រឿង «សិស្ស​ច្បង» ឬ «A Senior’s Love»


មុន​នេះ​បន្តិច​ខ្ញុំ​ទើប​បាន​មើល​វីដេអូ​ខ្សែ​រឿង​ខ្នាត​ខ្លី​មួយ​ដែល​ផលិត​និង​ដឹកនាំ​ដោយ​បង​ប្រុស អ៊ុច មករា និង​បង​ប្រុស Chhoy ។ នេះ​ជា​ស្នាដៃ​បន្ទាប់​របស់​ពួក​គាត់ បន្ទាប់​ពី​រឿង​ខ្នាត​ខ្លី​មួយ​ដែរ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «បេះដូង​ស្រស់​ស្អាត» ។ រឿង​នេះ​ល្អ​មើល​ណាស់​ណា៎ 😀

បើចង់​ដឹង​ថា​រឿងនេះ​ល្អ​មើល​ប៉ុណ្ណា សូម​ចុច​ទស្សនា​ខាង​ក្រោម​នេះ 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s