ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ជិត​មក​ដល់​ហើយ!!!


ភ្លេច​ខ្លួនៗ រៀន​ជិត​ចប់​មួយ​ឆ្នាំ​ទៀត​ហើយ។ សល់​តែ​បួន​ប្រាំ​ថ្ងៃ​ទៀត ការ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នឹង​មក​ដល់​ហើយ។ ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ម៉េច​ខ្លះ​ទេ បើ​មិន​ចេះ​អី​ក្នុង​ខ្លួន​ច្រើន​សោះ​ចឹង។ អ៊ីចឹង​សល់​បួន​ប្រាំ​ថ្ងៃហ្នឹង ត្រូវ​មើល​មេរៀន​ហើយ បាន​ប៉ុណ្ណា​យក​ប៉ុណ្ណឹង។

ពាក្យ​ចាស់​ថា​មិន​ខុស​មែន «ពេល​គោ​បាត់​ទើប​ធ្វើ​របង ពេល​ជិត​ប្រឡង​ទើប​ខំរៀន» 😆

ឥឡូវ​នេះ​ទោះ​ភ័យ​ក៏​មិន​ដឹង​ធ្វើ​ម៉េច​បាន​ដែរ មាន​តែ​ត្រៀម​ខ្លួន​លើក​ខែល កាន់​ដាវ ដល់​ពេល​ចូល​សមរភូមិ​សឹម​រក​នឹក​វិធី​ការពារ​ខ្លួន និង​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េចឲ្យ​ជោគជ័យ​ក្នុង​សមរភូមិ។ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s