ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចប់​ហើយ!!!!


phin-happyរយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​កន្លះ​នេះ​គឺ​ពិត​ជា​មួយ​ប៉ព្រិច​ភ្នែក​មែន ដេក​ងើប ដេកងើប ឥឡូវ​ក៏ផុត​ទៅ​ហើយ។ ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​សប្បាយ​រីករាយ​មែន​ពេល​ដែលបាន​ប្រឡង​ចប់​បែប​នេះ តែ​ក៏​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​អារម្មណ៍​ល្អ​ពេញ​លេញ​នោះទេ ព្រោះ​នៅ​ចាំ​លទ្ធផល​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៣។

សរសេរ​និង​ធ្វើ​បាន​ពេញៗ​ក្រដាស បើ​គិត​ទៅ​មួយ​មុខ​វិជ្ជា​អាច​ធ្វើ​ត្រូវ​ពី ៧០% ទៅ ៨៥% អី​ដែរ។ សង្ឃឹម​ថា​ជាប់ បាន​ចូល​ទៅរៀន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ ក្លាយ​ទៅជា​និស្សិត​នឹង​គេ ហើយ​អាច​សម្រេច​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​ខ្ញុំ​ដែលមាន​ជា​យូរ​មក​ហើយ។ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s