ពុម្ព​អក្សរ រមនា (Romnea)


ជម្រាបសួរ! នា​ពេល​ឥឡូវ ខ្ញុំ​មិន​សូវ​មាន​ពេល​មក​សរសេរ​ប្លក់​សោះ។ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ឆ្លៀត​មក​សរសេរ​ប្លក់​មួយ​ពី​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី​របស់​ខ្ញុំ ដែល​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ជា​សាធារណៈ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ។ អក្សរ​នេះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​រួច​ប្រហែល​ជាង​១ខែ​ហើយ តែ​កំណត់​ពេល​ថា​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នៅ​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ។

អក្សរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ជា​លក្ខណៈ​អក្សរ​ក្រាស់ ប្រើ​សម្រាប់​ចំណង​ជើង ជា​ពិសេស​ចំពោះ​អក្សរ​ធំៗ​នៅ​លើ​ក្រប​សៀវភៅ និង​លើ​ផ្ទាំង​បដា​ជាដើម។ ខ្ញុំ​បាន​រៀប​វា​ជា​ពីរ​បែប​គឺ​ត្រង់ និង​ទ្រេត។ អក្សរ​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​កម្មវិធី Adobe ដូច​ពុម្ព​អក្សរ​ដទៃ​ទៀត​ដែរ។

romneaថ្វី​បើ​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​ជាង​ដប់​មក​ហើយ​ក្ដី ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ជឿ​ថា​កំហុស​នៅ​តែ​មាន។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា មាន​មតិ​រិះគន់​អ្វី​ទាក់​ទង​នឹង​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំង​ឡាយ សូម​បញ្ចេញ​មតិ​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

សូម​ចូល​ទាញ​យក​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ http://wp.me/POa8O-sL ។ សូម​រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី​នេះ! 🙂

2 thoughts on “ពុម្ព​អក្សរ រមនា (Romnea)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s