ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឹ​ជា​បញ្ជី​រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ហើយ​ចែក​ចាយ​ប្រើ​ដោយ​សេរី 🙂

*សម្គាល់៖ ចុច​លើ​ឈ្មោះ​អក្សរ ដើម្បី​ទាញ​យក

រមនា (Romnea) – វិច្ឆិកា 2013

romnea

ខ្មែរ​នាគរី (Khmer Nagari) – 2011

nagari

ទូរគមនាគមន៍ (Khmer Telecommunication) – 2011

telecommunication

មិត្ត​សាលា​បាលី (Mith Sala Pali) – 2011

mith sala pali

ត្លុក (Tlok) – 2013

tlok

ពុម្ព​អក្សរ​តែមប្រិ៍ (Timbre) – 2013

timbre

សិទ្ធិ​មនុស្ស (Sithi Manuss) – 2013

sithi manuss

ក្ដាម​ថ្ម (Kdam Thmor) – 2013

kdam thmor

កន្ទុំរុយ (Kh Kantumruy) – 2013

kantumruy

Content S1 – 2013

content s1

ជ្រុង​ធំ (Kh Chrung Thom) – 2013

chrung thom

បឹង (Boeung) – 2013

boeung

4 thoughts on “ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ

  1. បង បង តើ Font​​ ខាងលើវាអាចប្រើបាន​ ក្នុង កម្មវិធី Adobe Illustrator CS6​ បានទេ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s