អតីតកាល៖ ទូរស័ព្ទ​ដំបូង​របស់​ខ្ញុំ – Nokia 8310


កាល​នោះ​ទើប​រៀន​ថ្នាក់​ទី៨ មិន​ទាន់​មាន​អី​ប្រើ​នឹង​គេ​ឲ្យ​ទំនើប​ទេ ចង់​ទាក់​ទង​ទៅណា​មក​ណា​ក៏​ពិបាក។ ដល់​ថ្ងៃ​មួយ ប៉ា​ប្ដូរ​ទូរស័ព្ទ​ចេញ ដូច្នេះ​នេះ​ជា​ឱកាស​របស់​ខ្ញុំ​ហើយ 😀 ខ្ញុំ​បាន​សុំ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​យក​មក​ប្រើ​បន្ត។ គ្រាន់​តែ​បាន​ភ្លាម​និយាយ​ថា​ដូច​បាន​ដុំ​មាស​ក្នុង​ដៃ ចុះ​ធ្វើម៉េច​បើ​អត់​មាន​លុយ​ទិញ​អា​ទំនើបៗ ចឹង​មាន​តែ​ប្រើ​អាហ្នឹង​តែ​ម្ដង​ទៅ។ ដល់​បាន​មក​ដោត​ស៊ីម Hello ប្រើ​ភ្លាម​តែ​ម្ដង។ ពេល​នោះ​មក​ក៏​បាន​លេង​កម្មវិធី​មួយ​របស់ Hello ឈ្មោះ​ថា «Kwik Chat» ។ ទោះ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​ស៊េរី​ចាស់​មែន តែ​លេង​ហ្គេម​ពស់​ជាមួយ​គ្នា​បាន​ទៀត មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​វា​មាន GPRS ថែម​ទៀត។ មិន​ណយ​ដែរ​ហ្នឹង​ណា..... ប្រើ​វា​បាន​ប្រហែល​មួយ​ឆ្នាំ​ក៏​ប្ដូរ​វា​ចោល​ទៅ។