ប៉ីអ និង ប៉ីពក


ខ្ញុំ​ជឿ​ថា​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ភាគ​ច្រើន​ពិត​ជា​បាន​ធ្លាប់​ឮ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​បុរាណ​ទាំង​ពីរ​នេះ។ ឧបករណ៍​ទាំង​ពីរ​នេះ​មាន​អាយុ​កាល​ជា​យូរ​មក​ហើយ ដែល​បុព្វបុរស​ខ្មែរ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ប្រគុំ​ក្នុង​វង់​ភ្លេងៗ​នានា​តាម​តួនាទី​របស់​ឧបករណ៍​នេះ ដូចជា​វង់ភ្លេង​អារក្ស វង់ភ្លេង​ការ ជាដើម។

សូម​អាន​អត្ថបទ​ទាំង​ពីរ​ខាង​ក្រោម​នេះ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​សារព័ត៌មាន​កោះសន្តិភាព៖

  1. អំពី ប៉ីពក៖ http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/2860.html
  2. អំពី ប៉ីអ៖ http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/10918.html

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ផ្ទះ​លោក​គ្រូ​ឧបករណ៍​ផ្លុំ ហើយ​បាន​ថត​រូប​​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ទាំង​ពីរ​នេះ ជា​ពិសេស​ត្រង់​រូបរាង​អណ្ដាត (កន្លែង​ផ្លុំ) របស់​វា។

បទ​ដែល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ប៉ីពក

បទ​ដែល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ប៉ីអ

2 thoughts on “ប៉ីអ និង ប៉ីពក

  1. Pingback: Khmer Flute: Pei Pork in Ponloeu Prei Veal or Teak Domrei Melody | sroulnas.com

  2. Pingback: ប៉ីអ និង ប៉ីពក | KonKhmerKounKhmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s